Ghaqda Dilettanti Mudelli ta' Knejjes

A.D. 1986

Jannar 2018

MILIED FLIMKIEN

Il-Hadd 31 ta' Dicembru, 2017


Bhal kull sena, giet organizzata l-Attivita' 'Milied Flimkien' ghall-festa tal-Familja Mqaddsa nhar il-Hadd 31 ta' Dicembru 2017.  Din l-attivita' bdiet permezz ta' Quddiesa fil-Knisja ta' Sant'Ursola immexxija mil-W.R. Kan. Patri Michael Camilleri O.P.  Wara l-Quddiesa, il-membri kollha kienu mistiedna ghall-trattament fil-Lokal.   L-attendenza ghal din l-attivita' annwali kienet wahda tajba hafna. 

Jannar 2017

Mejju 2017

KOMMEMORAZZJONI TA' SAN GUZEPP

Il-Hadd 7 ta' Mejju, 2017


Nhar il-Hadd 7 ta' Mejju saret il-Kommemorazzjoni ta' San Guzepp, Patrun tal-Ghaqda taghna.  Tkanta l-Matutin u wara saret tahdita interessanti dwar San Guzepp mill-membru Michael Zammit.  Wara, sar it-tberik tal-lokal u l-membri prezenti mill-Kanonku Gwanni Carlo', u kellna wkoll tahdita interessanti dwar il-kurcifissi minn Jesmond Farrugia.